Bejaard Paar beoefenen van Yoga

Beweeg ouderen met Fylm en ontlast de zorg! 

Bewegen is de oplossing

Hoe belangrijk is bewegen

Helaas is gebleken dat 90% van de bewoners van verpleeg- en zorginstellingen onvoldoende beweegt.
Dit heeft verstrekkende gevolgen voor zowel de cliënt, de zorgmedewerkers als ons allemaal. 

Door onvoldoende beweging hebben bewoners een grotere kans op vallen, het krijgen van chronische ziekten als diabetes en cognitieve aandoeningen als dementie en parkinson. 

Zorgmedewerkers ervaren de hoogste werkdruk in de gehele arbeidssector en zijn vaak voor een korte of een langere tijd arbeidsongeschikt. 

Wilt u weten hoe Fylm hiermee kan helpen? 

Beweegfilms gepersonaliseerd 

en on-demand

Iedere groep vereist andere oefeningen. Een beweegexpert is in onze ogen de aangewezen persoon om te bepalen wat voor oefeningen dit dan zijn. Maar de beweegexpert is niet per se noodzakelijk om het uit te voeren. Dat kan ook iemand anders samen met de groep doen. 

Beweegexpert

Via het online platform van Fylm beheert de beweegexpert welke oefeningen op welke tijdstip waar precies te zien zijn. 

Zorgmedewerker

Een zorgmedewerker of een mantelzorger kan via de Beweegknop de beweegfilm starten. 

Beweeg mee met Fylm

Doormiddel van leuke activerende oefeningen en bewegingen via de tv activeren we bewoners om te bewegen. 

Het typen op een computer
Verpleeghuis
Image by Jonas Leupe
Bejaarde Fitnesscursus

Waarom is bewegen zo belangrijk? 

Bewegen is voor iedereen belangrijk, zowel voor jong als voor oud. Alleen wanneer we ouder worden, wordt het soms lastiger om te bewegen en wordt het ook minder gedaan. Helaas weten we dat onvoldoende bewegen grote gevolgen heeft. Daarom geloven wij erin dat we met z'n allen er aan moeten werken om de ouderen in beweging te houden. Samen met fysiotherapeuten, bewegingsagogen, verzorgend personeel, psychologen en artsen hebben we nagedacht over hoe we op een simpele manier ouderen in beweging houden. Want met z'n allen zijn we het er over eens: 'bewegen is het beste medicijn!' 

Hoe ziet het er uit voor een bewoner

Oefeningen 

De door de beweegexpert geselecteerde oefeningen worden getoond.

Ontspanning 

Om rustmomenten te creëren en de aandacht weer aan te scherpen, zijn natuur- en thema videofragmenten beschikbaar. 

Informatie 

Experts vertellen waarom bewegen zo belangrijk is en stimuleren bewoners om dit ook te blijven doen. 

oefeningen_edited.jpg
ontspanning_edited.jpg
informatie_edited.jpg

Hoe staat het ervoor

Op dit moment testen we op verschillende locaties in de zorg ons product. 

ter-weel-logo.png
zorgsaam_logo.png
adrz logo.png

Cor van de Griek; als afdelingshoofd zie ik de verzorgenden worstelen met de beweeg taken die ze er bij hebben gekregen. Fylm biedt ons hier een praktische oplossing waar ook de verzorgenden zelf op termijn beter van zullen worden. 

Petra de Pooter, bewegingsagoog. We zien dat we met ons kleine team aan bewegingsagogen niet alle bewoners in beweging krijgen. Met Fylm heeft ook de verzorgenden of de mantelzorger de kennis om te bewegen met de cliënten. 

Fylm is eigenlijk bij ons van de grond gekomen als een project om een beweegfilm te maken voor in het ziekenhuis. Naar aanleiding van de ervaringen die op gedaan zijn is het platform door Fysiosoft gebouwd. 

Geïnteresseerd? 

Wij geven graag een demo. Dit kan zowel fysiek als online. 

Werken op laptop

Fysiosoft vof 
Oude Rijksweg 12 , 4472 AG 
s'Heerhendrikskinderen

info@fylm.nl

Tel: 0113-764122